Prispevaj za delovanje Pravne mreže za varstvo demokracije mesečno ali v enkratnem znesku. Z donacijami nam omogočaš, da za čim več posameznic in posameznikov ter organizacij najdemo ustrezne pravne rešitve.

Sredstva v imenu PMVD zbira Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja. Če pri donaciji potrebuješ pomoč, nas kontaktiraj na: pomoc@pravna-mreza.si.

Mesečna

donacija

Ker nas želiš podpirati vsak mesec.

Enkratna

Donacija

Ker imaš ravno nekaj evrov za pravno pomoč.