PMVD pripravila predlog sprememb 39. člena ZNB

Izjava za javnost
Novice: zakonodaja (kolaž elementov: kup knjig z zgornjo odprto knjigo, pravniška tehtnica, grafični elementi)

PRIPRAVILI SMO PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 39. ČLENA ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH - PREDLOG ODPRAVLJA NEUSTAVNO STANJE, KI GA JE JUNIJA LETOS UGOTOVILO USTAVNO SODIŠČE

Pravna mreža za varstvo demokracije (PMVD) je s pravnimi strokovnjakinjami_ki iz odvetniških in visokošolskih vrst ter ob posvetovanju z epidemiološko stroko pripravila predlog sprememb in dopolnitev 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, ki omogoča, da bodo ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni zakoniti in skladni z ustavo.

Ustavno sodišče je z odločbama št. U-I-79/20 (objavljena 3.6.2021) in U-I-155/20-24 (objavljena 7.10.2021) ugotovilo, da so 2., 3. in 4. točka prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z ustavo ter določilo, da mora Državni zbor Republike Slovenije ugotovljeno neskladje odpraviti v roku dveh mesecev po objavi v Uradnem listu RS.

Glede na to, da se je rok za uresničitev odločbe z dne 3.6.2021 že iztekel ter da se Slovenija trenutno nahaja v četrtem, najhujšem valu okužb, je skrajni čas, da se sprejme ustrezna, zakonita in ustavnoskladna podlaga za sprejemanje epidemioloških ukrepov. Na PMVD smo prepričani, da je potrebno odločbe Ustavnega sodišča dosledno spoštovati, zato smo oblikovali predlog, ki sledi vsem do sedaj sprejetim odločitvam Ustavnega sodišča in načelu sorazmernosti, zakonitosti ter delitve oblasti.

Tekom priprave smo opravili širok strokoven posvet, predlog tako podpirajo tudi:

  • Prof. dr. Samo Bardutzky, izredni profesor na Pravni fakulteti UL,
  • Prof. dr. Alenka Šelih, zaslužna profesorica na Pravni fakulteti UL,
  • Prof. dr. Katja Filipčič, redna profesorica na Pravni fakulteti UL,
  • Prof. dr. Rajko Pirnat, redni profesor na Pravni fakulteti UL,
  • Prof. dr. Polonca Kovač, redna profesorica na Fakulteti za upravo UL,
  • Prof. dr. Jerca Škerl Kramberger, izredna profesorica na Pravni fakulteti UL,
  • Prof. dr. Aleš Završnik, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti UL,
  • Prof. dr. Janja Hojnik, redna profesorica na Pravni fakulteti UM,
  • Matija Urankar, odvetnik, Odvetniška pisarna Senica in partnerji.

Predlog smo posredovali vsem poslanskim skupinam v Državnem zboru. Verjamemo, da bo predlog dobili široko podporo poslank_cev, saj bo njegov sprejem omogočil učinkovito, strokovno, zakonito in ustavnoskladno upravljanje z epidemijo.

Poglavitne rešitve zakona

Predlog zakona določa, kdaj oz. pod kakšnimi pogoji se lahko sprejemajo ukrepi na podlagi 39. člena ZNB, opredeljuje namene, vrste in obseg ukrepov, pogoje in postopek za uvedbo ter podaljševanje veljavnosti ukrepov in njihovo maksimalno trajanje. Ukrepi se odrejajo postopoma, stopnjevito, in sicer na podlagi intenzivnosti njihovega poseganja v človekove pravice in temeljne svoboščine, vse z namenom uresničevanja pravice do zdravja in življenja. Pomembna novost predloga je v poudarjeni vlogi Državnega zbora, saj predvideva intenzivnejši in strožji parlamentarni nadzor nad ukrepi. Večja kot je intenzivnost ukrepa po vsebini in po trajanju, večjo vlogo ima Državni zbor.

Predlog zakona (PDF)

Več informacij v zvezi s predlogom vam lahko posredujejo:

Anuška Podvršič, Pravna mreža za varstvo demokracije, 070 680 708

Izr. prof. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav., samo.bardutzky@pf.uni-lj.si

Matija Urankar, odvetnik, matija.urankar@senica.si, 041 511 282

Katarina Bervar Sternad, PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, 031 684 182

Doc. dr. Barbara Rajgelj, Zavod za kulturo raznolikosti Open, 041 391 371

Ljubljana, 29. 11. 2021

Sledi nam na

DRUŽBENIH OMREŽJIH

Podpri

pravno mrežo

Prispevaj sredstva za delovanje PMVD.